03 ARALIK 2018 PAZARTESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA

BUGÜN YAZILAN METİNLERİ   SU GİBİ OKUTUNUZ.

AŞAĞIDA  VERİLEN  CÜMLELERİ   ÜÇER  DEFA  YAZDIRIP OKUTUNUZ.

Brent Urban Authentic Jersey